Thursday, October 27, 2011

Infostruktuuri plaan

1. Koostada oma kooli/töökoha (osakonna) infostruktuuri plaan ja toimimine
Infostruktuuri plaani koostasime koos Kristi Rahnuga http://kristiopikeskkond.blogspot.com/2011/10/motteid-parast-reaalkooli-kulastust.html

2. Ülevaade, mõtted olemasoleva taristu otstarbekast kasutusest ja edasised plaanid/unistused
Kuna kooli oma võimalused riist- ja tarkvara täiendada-uuendada on suhteliselt kesised. Siis sõltume me projektidest ja sellest, kuidas ise suudame raha teenida. Üheks mõtteks on minna üle rendiarvutitele. Sellisel juhul ei oleks enam muret vananeva riistvara pärast. Aina rohkem on esile tulnud ka see, et algklassidel võiks olla eraldi arvutiklass.

No comments:

Post a Comment