Friday, December 2, 2011

Loengud, mis mind on mõjutanud

Kõige rohkem olen ma nautinud kunagi Einar Laigna loenguid. Seal oli midagi tõeliselt maagilist.

Erialaselt olen ka põnevaid ettekandeid kuulnud ja õnneks olen ma kaks ennast kõige rohkem mõjutanud ettekannet ka ilusti konspekteerinud.
1. Edward de Bono "Mõtlemine on kõige tähtsam oskus"
http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2009/02/motlemine-on-koige-tahtsam-oskus-ja.html
2. Tapio Koskinen "Uued suunad õppetöös"
http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2008/06/seminar-uued-suunad-ppets.html

Friday, November 4, 2011

E-kursuse arendus

a. probleem või teema, millele üritad lahenduse leida, luua

Koolielu portaalis on aina populaarsemaks muutunud e-kursused ja õppimisüritused. Sel sügisel on valmimas uus kursus "Videod Koolielus" koostöös Siret Lahemaaga.

b. sihtgrupp

Üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad.

c. ideekavandi kirjeldus - kuidas probleemi lahendada kavatsed

Kursuse aeg ja sisu:
1. nädal (7.-13.11.2011): videokeskkonnad, riistvara
2. nädal (14.-20.11.2011): stsenaarium, storyboard, MovieMaker
3. nädal (21.-27.11.2011): filmimise reeglid, autoriõigused, videotöötlemiskeskkonnad
4. nädal (28.11-4.12.2011): MovieMaker
5. nädal (5.-11.12.2011): töö õpilastega, õppevideo
vahenädal (12.-18.12.2011)
6. nädal (19.-31.12.2011) õpilastööde avaldamine, kokkuvõtted

Thursday, October 27, 2011

Infostruktuuri plaan

1. Koostada oma kooli/töökoha (osakonna) infostruktuuri plaan ja toimimine
Infostruktuuri plaani koostasime koos Kristi Rahnuga http://kristiopikeskkond.blogspot.com/2011/10/motteid-parast-reaalkooli-kulastust.html

2. Ülevaade, mõtted olemasoleva taristu otstarbekast kasutusest ja edasised plaanid/unistused
Kuna kooli oma võimalused riist- ja tarkvara täiendada-uuendada on suhteliselt kesised. Siis sõltume me projektidest ja sellest, kuidas ise suudame raha teenida. Üheks mõtteks on minna üle rendiarvutitele. Sellisel juhul ei oleks enam muret vananeva riistvara pärast. Aina rohkem on esile tulnud ka see, et algklassidel võiks olla eraldi arvutiklass.

Wednesday, October 12, 2011

Kuidas HT käitub?

Kuidas HT käitub? Kuidas motiveerida kolleege, kuidas tuua nad koolituse juurde?
Haridustehnoloog peab olema oma töös järjepidev ja ei maksa loota, et kõik kohe hurraaga e-õppe poole tormavad. "Ka veetilk uuristab kivisse augu" peaks olema haridustehnoloogi moto. Olen GAGis viiendat aastat haridustehnoloog ja nüüd alles on olukord selline, et õpetajad leiavad mind üles ja teavad, mida küsida ja tahta.
Milline on meie pakutav portfolio, millised on meie või kooli valikud e-keskkondade osas? Kes teeb otsuse - kõike ju ei jõua...Mis on õnnestunud keskkondade valikul ja koolitustes ja mis ei ole?
Olen GAGis üritanud olla paindlik ja pakkunud eõppekeskkondi lähtuvalt õpetaja vajadustest ja klassidest. Suletud õpikeskkondadest on meil kasutusel Viko, Moodle ja Kidblog. Avatud õpikeskkondadest Wikispaces, Pbworks, Blogger, Wordpress ja Fotki. Õnnestumiseks tuleb anda aega. Näiteks tööle asudes üritasin vaikselt ka Moodlet tutvustada, aga õpetajad ei võtnud vedu. Ainult keemiaõpetaja hakkas keskkonda kasutama. Sel aastal aga on juba üks 5. klass Moodles sees ja toimetab edukalt.

Kuidas oma tööd analüüsida, kui palju analüüsida ja kas üldse?
Analüüs on kõige alus. Mul on igaks õppeaastaks oma eesmärgid õppeaastaks ja õppeaasta lõpuks teen põhjaliku analüüsi, kuidas mul läinud on. Selle ettekande esitan viimases õppenõukogus. Näide viimasest:


Lisaülesanne: näpunäiteid tegev HT-lt kuidas jõuda koolijuhini - nippe ja trikke
  • Räägi koolijuhile aeg-ajalt haridustehnoloogilistest saavutustest.
  • Tee õppenõukogus ettekandeid, et näidata oma tehtud tööd.
  • Olulistel kirjadel pane koolijuht cc-sse, et ta oleks kursis toimuvaga.