Friday, November 4, 2011

E-kursuse arendus

a. probleem või teema, millele üritad lahenduse leida, luua

Koolielu portaalis on aina populaarsemaks muutunud e-kursused ja õppimisüritused. Sel sügisel on valmimas uus kursus "Videod Koolielus" koostöös Siret Lahemaaga.

b. sihtgrupp

Üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad.

c. ideekavandi kirjeldus - kuidas probleemi lahendada kavatsed

Kursuse aeg ja sisu:
1. nädal (7.-13.11.2011): videokeskkonnad, riistvara
2. nädal (14.-20.11.2011): stsenaarium, storyboard, MovieMaker
3. nädal (21.-27.11.2011): filmimise reeglid, autoriõigused, videotöötlemiskeskkonnad
4. nädal (28.11-4.12.2011): MovieMaker
5. nädal (5.-11.12.2011): töö õpilastega, õppevideo
vahenädal (12.-18.12.2011)
6. nädal (19.-31.12.2011) õpilastööde avaldamine, kokkuvõtted

No comments:

Post a Comment