Friday, December 2, 2011

Loengud, mis mind on mõjutanud

Kõige rohkem olen ma nautinud kunagi Einar Laigna loenguid. Seal oli midagi tõeliselt maagilist.

Erialaselt olen ka põnevaid ettekandeid kuulnud ja õnneks olen ma kaks ennast kõige rohkem mõjutanud ettekannet ka ilusti konspekteerinud.
1. Edward de Bono "Mõtlemine on kõige tähtsam oskus"
http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2009/02/motlemine-on-koige-tahtsam-oskus-ja.html
2. Tapio Koskinen "Uued suunad õppetöös"
http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2008/06/seminar-uued-suunad-ppets.html

No comments:

Post a Comment